Altay Spor Kulübü’nde tanıdığım gençlik iftihara şayandır” Mustafa Kemal Atatürk… 

</div></div></div></div></div></div></div></div></main>
<footer>
<div id=