Altay Spor Kulübü Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Yönetim Kurulumuzun, 08.08.2023 tarih ve 2023/42 sayılı kararı ile Altay Spor Kulübü Tüzüğünün 20. , 21. ve 22. Maddeleri uyarınca, Genel Kurul Üyelerimizin Olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına, toplantının aşağıdaki gündemle 24 Ağustos 2023 Perşembe günü İzmir Atatürk Stadyumu içerisinde bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu’nda saat 18.00’da yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 31.08.2023 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,

GÜNDEM MADDELERİ:
1- Açılış
2- Genel Kurul Divanının oluşturulması
3- Aziz Şehitlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ve Altay Spor Kulübü Kurucuları için Saygı Duruşunda bulunulması, İstiklal Marşımızın okunması
4- Kulübün Futbol şubesinin şirketleşmesi sürecinin başlatılması,
Futbol şubesinin 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, TFF Statüsü, Kulüp Lisans ve finansal sürdürülebilirlik talimatı, Kulüplerin futbol dalında tescili talimatına, Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliğine uygun olarak Marka ve pazarlama haklarının kurulan–kurulacak olan ilgili Sportif A.Ş.’ne Genel Kurulda belirlenecek süre boyunca kiralanmasına,
Futbol Şubesinin (amatör ve profesyonel olarak bir bütün halinde) Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki faaliyetlerine ilişkin tüm aktif ve pasifiyle satın alınması yoluyla devralınması hususunda Türkiye Futbol Federasyonuna müracaatta bulunmaya, Devralmaya ilişkin olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde ifası lazım gelen bilcümle işlemi son dereceye kadar takip ve intaca,
Türkiye Futbol Federasyonu’nun devre ilişkin olarak istediği devir sözleşmesini, devir sonrasında sunmaya,
Altay Spor Kulübü futbol şubesinin kullanımında olan tesisleri devir sonrasında kurulan–kurulacak Şirkete kiralamaya, bunlara ilişkin kira sözleşmeleri yapmaya, Altay Spor Kulübünün futbol Şubesinin tüm aktif ve pasifiyle devralınmasına dair devir sözleşmesinin yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine dair genel kurul kararını ticaret sicili
gazetesinde yayınlatmaya, Altay Spor Kulübü futbol şubesinin devralınmasına ilişkin sair merciler nezdinde yapılması lazım gelen sair bilcümle işlemi son dereceye kadar takip ve intaç hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülerek kabülünün oya sunulmasına,
5- Altay Marşının okunması
6- Dilek ve Temenniler
7- Kapanış