Yönetim Kurulumuzun, 08.08.2023 tarih ve 2023/43 sayılı kararı ile Altay Spor Kulübü Tüzüğünün 20. , 21. ve 22. Maddeleri uyarınca, Genel Kurul Üyelerimizin Olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına, toplantının aşağıdaki gündemle 24 Ağustos 2023 Çarşamba günü İzmir Atatürk Stadyumu içerisinde bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu’nda saat 19.30’da yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 31.08.2023 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,

GÜNDEM MADDELERİ:
1- Açılış
2- Genel Kurul Divanının oluşturulması
3- Aziz Şehitlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ve Altay Spor Kulübü Kurucuları için Saygı Duruşunda bulunulması, İstiklal Marşımızın okunması
4- 26 Nisan 2022 Tarih ve 31821 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22 Nisan 2022 Kabul Tarihli 7405 Kanun numaralı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu uyarınca Tüzük Tadili yapılmasının
görüşülmesi ve karara bağlanması
5- Altay Marşının okunması
6- Dilek ve Temenniler
7- Kapanış.