OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Altay Spor Kulübü Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı;

Yönetim Kurulumuzun, 07.03.2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararı ile T.C. İzmir Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 23.01.2024 tarih ve E-65710529-130.02-675296 Sayılı kararı gereğince Genel Kurul Üyelerimizin Olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına, toplantının aşağıdaki gündemle 22.03.2024 Cuma günü İzmir Atatürk Stadyumu içerisinde bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu’nda saat 18.30’da yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 29.03.2024 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla

GÜNDEM MADDELERİ:
1-Açılış
2-Genel Kurul Divanının oluşturulması ve Divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi
3-Aziz Şehitlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ve Altay Spor Kulübü Kurucuları için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşımızın okunması
4-Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunun okunması
5-Denetleme Kurulunun Faaliyet Raporunun okunması
6-Yönetim Kurulunun ibrası
7-Denetleme Kurulunun İbrası
8-Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı seçimi
9-Altay Marşının okunması
10-Dilek ve Temenniler
11-Kapanış