ALTAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU:

Derneğimizin Yönetim Kurulu’nun 06.04.2022 tarihli toplantısında almış olduğu 07 sayılı karar gereği;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 21.04.2022 Perşembe günü saat 13:00’da İzmir Atatürk Stadyumu içerisinde bulunan İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği toplantı Salonu’nda, aşağıda belirten gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde; 28.04.2022 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatte toplanılmasına karar verilmiştir.

ALTAY SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1-Açılış,
2-Genel Kurul Divanının oluşturulması ve divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,
3-Aziz Şehitlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ile Altay Spor Kulübü kurucuları için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunması,
4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5-Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması
6-Yönetim Kurulu’nun ibrası
7-Denetleme Kurulu’nun ibrası
8-Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı seçimi
9-İhtiyari organların seçimleri
10-Altay Marşı’nın okunması
11-Dilek ve temenniler
12-Kapanış