28.04.2022 tarihinde toplanan ve 20.05.2022 tarihinde tamamlanan olağanüstü genel kurul gündeminde yer alan “9-ihtiyari organların seçimleri” maddesinin tamamlanamaması ve yeni dönem kurullarımızın oluşmaması nedeniyle, seçim gündemli ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda belirtilen üyelerimiz görevlendirilmiştir.

Kurullarımıza görevlerinde başarılar dileriz.
Altay Spor Kulübü Yönetim Kurulu

Disiplin Kurulu: (Asil)
1- Cihangir Marmara
2- Namık Kemal Marmara
3- Onur Koçanalı

Disiplin Kurulu:(Yedek)
1- Serkan Çınarlı
2- Gönenç Demir

Balotaj ve Sicil Kurulu:(Asil)
1- Cemali Kırmızıoğlu
2- Burak Terlemez
3- Cihat Şengül

Tarih Müze ve Arşiv Kurulu:
1- Levent Veral
2- Nedim Ekmekçiler
3- Erman Pektok