Güncel durumda Büyük Altay’ın sahipsiz olmadığını ifade etmek ve düştüğü yerden kalkmasını her zaman olduğu gibi başarması amacıyla İzmir Ticaret Odası’nda mevcut YK Başkanı, eski başkanlar, divan başkanları, ve yöneticilerle bir platform oluşturmak amacıyla bir toplantı yapılmıştır. Sembol isimlerin de katıldığı bu toplantıda Altay kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklanan aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. 6102 sayılı TTK ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri yasası uyarınca futbol şubesinin kurulacak bir şirkete devredilmesi kararı alınmış ve belli bir aşamada olan çalışmaların tamamlanması için belirlenen bir ad ile (isim onayı için başvuru yapılacaktır) bir şirket kurulacaktır.
2. Şirketin kuruluşu için gereken zorunlu masraflar ve sermaye karşılanmıştır. Bu şirket ileride yatırımcılarla görüşerek futbol şubesini devralacaktır. Henüz yatırımcı görüşmesi yapılmamıştır. Bu görüşmeler için önce şirketin kurulması gerektiği için bu adım atılmıştır.
3. Altay kulübünün halen 1291 üyesi vardır. Balotaj kurulu ile çalışılarak üye sayısı bir hafta içinde güncellenecektir.
4. Mevcut kadronun korunarak önümüzdeki sene “varlığımızın sürdürülmesi” için gereken sermaye, gerçekçi hedefler belirlenerek sezon sonuna kadar oluşturulacaktır.
5. Borç yükünün azaltılması için alacaklılarla görüşmek üzere bir heyet oluşturulmuştur. Borç yükünü oluşturan üç ana unsur döviz borcu, yönetici borcu ve TL olarak sporcu ve teknik heyet borçlarıdır ve bunlar yapılandırılacaktır.
6. Başlatılan süreç sonuna kadar ilerlenerek ve oluşturulan platform genişletilerek sonuç alınana kadar devam edecektir.
7. Büyük Altay sahipsiz değildir ve özlenen günlerine dönecektir.