BİLGİLENDİRME

20.05.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda seçilen yönetim kurulumuz, 23.05.2022 tarihli ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirerek görevine ve çalışmalarına başlamıştır.

108 yıllık kulübümüzün varlığını teminat altına almak amacıyla kurumsallaşmayı, idari/mali disiplini, gündelik değil planlı çalışmayı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasını hedefleyen çalışmalarımızın en önemlilerinden birisi, mevcut mali durumun tam ve sağlıklı olarak ortaya konması olmuştur.

Titizlikle yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında kulübümüzün muhasebe kayıtları incelendiğinde; kulübümüze tebliğ edilmiş FİFA cezaları, stat kira giderleri, hukuki danışmanlık hizmetleri, çeşitli sporcu alacakları vb. tahakkuk etmiş çeşitli borçların muhasebe kayıtlarının bulunmadığı, döviz bazlı çeşitli borçların güncel kur değerlemelerinin yapılmadığı ve kulübümüzün gerçek borç yükünün genel kurulumuzda paylaşılan miktardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Halen muhasebe kayıtlarımızda bulunmayan yeni “eski alacaklar” ile karşılaşılmakta ve kayıtlarımızda düzeltmeler yapılması zorunluluğu doğmaktadır.

Belirtilen nedenlerle, ilgili geçmiş dönem denetleme kurulunun da görüşlerini alma ihtiyacı doğmuş, yönetim kurulumuz ve bir önceki dönem (28.06.2021-28.04.2022) denetleme kurulu üyelerinin yanı sıra ilgili kulüp personelinin de katılacağı bir toplantı talep edilmiştir.

Ancak, Altay Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun toplantı ve görüş alışverişinde bulunma çağrısı eski dönem denetleme kurulu üyelerinden karşılık bulmadığı gibi, 14 Haziran 2022 tarihinde kulübümüzün muhasebe sistemine yetkisiz biçimde müdahale edilmiş ve yapılan çalışmalar engellenmiştir.

Yapılan incelemede; kulübümüzün muhasebe sisteminin, bir önceki dönem denetleme kurulu üyelerinin sahipliği ve kontrolü altında olduğu, bu sahiplik kullanılarak 26.04.2022 tarihi ve öncesine kilit konarak yetkisiz ve yasal olmayan müdahalede bulunulduğu, kulübümüz muhasebe müdürünün sistemde yalnızca “kullanıcı” olduğu, yetkisiz 3.  kişilerin sisteme erişim sağlayabildiği ve “admin” olarak tüm yetkilere sahip olduğu büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle görülmüştür.

Kulübümüzün zorlu süreçlerden geçtiği bugünlerde kulübümüzün zarar görmemesi adına, konunun iyi niyet ve diyalog çerçevesinde çözülerek sisteme yapılan yetkisiz müdahalenin kaldırılması ve sistemin kulübe devri amacıyla sürdürülen girişim ve çabalarımız ne yazık ki karşılıksız kalmıştır. Gelinen noktada, önceki dönem denetleme kurulu adına, yukarıda belirtilen taleplerimizin karşılanmayacağı iletilmiştir.

Bu çerçevede, bir önceki dönem denetleme kurulu üyelerine;

  • Kulübümüz muhasebe sistemine yaptıkları yetkisiz müdahaleyi derhal kaldırmaları,
  • Muhasebe sistemine ait tam yetkili erişim ve denetim haklarını kulübe devretmeleri,
  • Mevcut muhasebe sisteminin, kulübümüz adına oluşturulacak altyapıya en sağlıklı biçimde aktarımı hususunda tam ve eksiksiz işbirliği gösterilmesi,

hususlarında gereğinin yapılması; aksi takdirde yasal haklarımız kullanılarak tüm sorumlular hakkında gerekli tüm resmi ve hukuki işlemlerin başlatılacağına ilişkin yazılı ihtarnameler gönderilmiştir.

Bu süreçte kulübümüze ait kurumsal muhasebe altyapısı da kurulmuş olup, gerekli işbirliği gösterildiği takdirde sistemin kulübümüze devri kısa sürede tamamlanabilecektir.

Gerekli işbirliği gösterilmediği takdirde; kendilerini kulübümüzün, genel kurulumuzun ve yetkili kurullarımızın üzerinde görerek kulüp işleyişine “etik dışı”, yetkisiz ve yasal olmayan müdahalede bulunanlar hakkında kulüp içi ve dışı tüm mekanizmalar kullanılarak gerekli işlemler derhal başlatılacak, kulübümüzün kurumsal ve sağlıklı bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

ALTAY SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU