Başkanımız Ayhan Dündar, 26 Nisan 2022 Tarih ve 31821 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22 Nisan 2022 Kabul Tarihli 7405 Kanun numaralı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu uyarınca Tüzük Tadili yapılmasının görüşülmesi, karara bağlanmasına ve kulübümüzün şirket kurmasına ilişkin yapılacak olan olağanüstü kongre öncesinde camiamıza bilgilendirmede bulundu.

BÜYÜK ALTAY CAMİASINA,

Büyük Altay’ımızın son zamanlarda yaşadığı ekonomik sıkıntılara bir çözüm bulmak amacıyla gündeme gelen şirketleşme süreci somut bir platformda değerlendirmeye alınmıştır. Dolayısıyla, kulübümüz açısından tarihi bir dönüm noktası olan bu süreçte, yediden yetmişe tüm Altay sevdalılarının bu konuda yanlış haberlere maruz kalmamaları için, camiamıza bu konuda genel bir bilgilendirme yapılması uygun bulunmuştur.

Şirketleşmenin temel amacı, kulübümüzün sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması suretiyle, uzun zamandır içinde bulunduğumuz mali sorunların üstesinden gelmek ve gelecekte aynı sorunların tekrar yaşanmaması için kalıcı bir sistem oluşturmaktır. Sadece futbol branşımızın şirketleşmesi ile birlikte kulübümüze gelecek yatırımlar sayesinde mevcut borçlarımız kapatılacağı gibi yakın bir gelecekte Büyük Altay’ın başta futbol olmak üzere tüm branşlarda hak ettiği yerlere gelmesi de sağlanacaktır.

Kulübümüzün 109 yıllık şanlı geçmişi ve büyük camiası en değerli varlığıdır. Amacımız kulübümüzün bu değerini maddi ve manevi açıdan en iyi şekilde yansıtacak bir oluşumun meydana getirilmesidir. Tüm camiamızca bilinmelidir ki, şirketleşme ile kulübümüzün anahtarının yatırımcılara teslim edilmiş olmayacaktır. Bu kapsamda kulübümüzün sahibi bulunduğu değerlerinin kaybı ya da azalması söz konusu değildir. Zaten mevcut yasal düzenlemelere göre, kurulacak şirketin hakimiyet ve yönetiminin kulübümüzde kalması bir zorunluluktur. Dolayısıyla Büyük Altay’ımız şirketleşme sonrasında yine kulübün yani Altaylıların güvenli ellerinde olacaktır. Yatırımcılar sadece kâr payı almaya yönelik finansal katkı sağlayacaktır. Yatırımcılardan elde edilecek fonların kulübümüz tarafından yönetilecek olması beraberinde kulübün de profesyonel ve kurumsal bir yapıya kavuşturulmasına sağlayacak ve camia olarak geleceğe daha emin adımlarla yürümemizi temin edecektir.

Eğer Büyük Altay Camiası teveccüh gösterirse Kulüp Yönetim Kurulu olarak vardığımız sonuçlar gözetilerek oluşturulacak şirket ana sözleşme taslağında olmazsa olmazlarımız aşağıdaki şekilde yer alacaktır.
• Şirketimizin Unvanı Altay Sportif Faaliyetler Anonim Şirketi olacaktır. Logo olarak Altay Kulüp Logosu kullanılacaktır.
• Şirketin kurucu ortağı Altay Spor Kulübü’dür. Bu aşamada menkul kıymetler borsasına arz edilmeyecektir.
• Sermayesi 7405 Sayılı Spor Kulüpleri Yasası gereğince en az 1.000.000.-TL ve nakdi olacaktır.
• Şirketin (A) Gurubu payı oluşturan %51 hissesi kulüp üzerinde olacak ve bu paylar nama yazılı olarak düzenlenecektir. (A) grubu paylar devir ve temlik edilemeyeceği gibi, bunlar teminat ve/veya rehin olarak verilemeyecektir. Uygulamada “altın hisse” olarak da anılan hissenin sahibi kulüp ortak, olası sermaye artışlarından etkilenmeyecektir.
• Kalan (B) Gurubu %49 hisse de nama yazılı olacak ve yatırımcılara açılacaktır.
• Pay sahibi olabilmenin kriterleri arasında kulüple menfaat çatışmasının, uyuşmazlığının ve/veya disiplin yönünden soruşturmasının bulunmaması kriter olarak yer alacak ve kulüpten olan alacaklara dayanılarak pay sahibi olunamayacaktır.
• Ana sözleşmeye aykırı olarak pay sahibi olanların pay defterine kaydı yapılmayacak ve hissesi diğer şirket hissedarlarına eşit oranlarda teklif edilecektir.
• Şirket YK’yı oluşturacak dokuz (9) kişilik Yönetim Kurulunun üç (3) üyesi, (A) grubu pay sahibi olan Kulüp’ün (B) gurubu pay sahipleri arasından göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir.
• Diğer altı (6) üye ise birisi Kulüp Başkanı olmak üzere Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ve kendi aralarından üye seçilerek belirlenecektir.
• Kulüp Başkanı aynı zamanda şirket YK’nın da Başkanı olacaktır.
• Yönetim Kurulu toplantıları yönetim kurulu üye sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanması zorunlu olup, kararlar katılan üyelerin oylarının ekseriyetiyle alınacaktır.
• Şirket yönetim kurulunda karar alınabilmesi için söz konusu karara (A) grubu pay sahibini temsil eden en az 4 (dört) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanması zorunlu olacaktır.
• Genel kurul toplantılarında alınacak kararlarda ise sözleşme tadili, sermaye artışı, bütçenin onayı, kâr payı dağıtımı gibi önemli kararlar (A) grubu pay sahibi kulüp temsilcilerinin toplantıya katılımı ve olumlu oyu ile alınabilecektir.

Şirketleşme konusundaki çalışmalarımız büyük bir şeffaflık içinde yürütülecek ve her aşamasında camiamıza detaylı bilgi verilecektir.

Saygılarımızla